υλικά

καινοτόμα
διαλύματα
αιμοκάθαρσης

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΚΙΤΡΙΚΑ - ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

 1. Η χρησιμοποιούμενη ηπαρίνη κατά τη συνεδρία της αιμοκάθαρσης με κιτρικά διαλύματα, μπορεί να μειωθεί κατά μέσο όρο στο 40% της χρησιμοποιούμενης δόσης με τα κλασικά διαλύματα που περιέχουν οξικό οξύ. Η μείωση σε κάποιους μπορεί να φθάσει ακόμα και στο 20-25 %. Το πλεονέκτημα της μείωσης της δόσης της ηπαρίνης  φαίνεται να λειτουργεί με όλους τους τύπους των αγγειακών προσπελάσεων (φίστουλα, μόσχευμα, καθετήρας) και αφορά και την κλασική και την ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους.  Προτείνεται πρακτικά, όταν μειώνουμε την δόση της ηπαρίνης χρησιμοποιώντας διάλυμα κιτρικών, αυτή να κατανέμεται σε δύο δόσεις κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αιμοκάθαρσης και όχι μία εφάπαξ από τη αρχή.

Πλεονεκτήματα από τη χρήση διαλυμάτων των κιτρικών:

α) ελαττώνει τον κίνδυνο των αιμορραγικών επιπλοκών, όπως στην περίπτωση των μετεγχειρητικών ασθενών

β) μερικοί ασθενείς αναπτύσσουν θρομβοκυτταροπενία με τη χρήση της ηπαρίνης, οπότε μπορεί να χρησιμοποιηθεί το παραπάνω διάλυμα

 1. Οι ασθενείς είναι αιμοδυναμικά σταθεροί χωρίς παρενέργειες σε σχέση με θρομβώσεις του συστήματος εξωσωματικής κυκλοφορίας και αιμορραγική διάθεση του ασθενούς. Το διάλυμα κιτρικών προσφέρει τοπική αντιπηκτική προστασία στη μεμβράνη του φίλτρου με αποτέλεσμα την αύξηση της δραστικής επιφάνειας του φίλτρου και άρα καλύτερη κάθαρση του ασθενούς.
 2. Δεν παρατηρούνται συχνά επεισόδια συμπτωματικής υπασβεστιαιμίας, οι ασθενείς έχουν σταθερό μεταβολικό (αέρια αίματος), και θρεπτικό προφίλ καθώς και αιματοκρίτη.
 3. Πρόκειται γενικά για ασφαλής επιλογή χωρίς μείζονες παρενέργειες.

Οι παραπάνω παρατηρήσεις και σχόλια βασίζονται στη σύγχρονη βιβλιογραφία αλλά και σε μη δημοσιευμένα στοιχεία πρόσφατης μελέτης σε 10 ασθενείς που υποβλήθηκαν σε 700 συνεδρίες αιμοκάθαρσης με το παραπάνω διάλυμα για διάστημα πάνω από 6 μήνες.

Τα κιτρικά διαλύματα φέρουν τη σήμανση CE 0653 από το ΕΚΑΠΤΥ.

ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΑΣΚΟΡΒΙΚΟ ΟΞΥ

Το οξειδωτικό στρές είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ουραιμία και ειδικά με την χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση.  Η κλινικοεργαστηριακή εικόνα ενός ασθενούς υπό αιμοκάθαρση (αναιμία και ανταπόκριση στη χορήγηση ερυθροποιητίνης, θρεπτική κατάσταση, ύπαρξη λοιμώξεων, οστική νόσος, ποιότητα ζωής, κ.α) σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την υπερίσχυση παραγόντων που προάγουν το οξειδωτικό στρές (στους οποίους περιλαμβάνεται και η ίδια η διαδικασία της αιμοκάθαρσης) ή αντιοξειδωτικών παραγόντων.  Ελεύθερες ρίζες, reactive oxygen species καθώς και τελικά προιόντα οξείδωσης μέσα από διάφορους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς  προκαλούν βλάβες στις δομικές πρωτείνες, στα λιπίδια, στη δομή του DNA και τέλος στην ίδια την μεταβίβαση των ενδοκυττάριων μηνυμάτων.  Σκοπός των νέων θεραπειών για την αντιμετώπιση των βλαβερών συνεπειών του οξειδωτικού στρές είναι η χρήση «φυσικών» αντιοξειδωτικών ουσιών όπως η βιταμίνη E (χρήση μεμβρανών αιμοκάθαρσης εμπλουτισμένων με βιταμίνη Ε)1 και το ασκορβικό οξύ είτε από το στόμα2 είτε ενδοφλέβια3.  Το ασκορβικό οξύ όντας μικρό και υδρόφιλο μόριο έχει ίσως την μεγαλύτερη «αναγωγική» ικανότητα έναντι όλων των οξειδωτικών παραγόντων, σε σχέση με άλλους φυσικούς παράγοντες.  Παράλληλα οι ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο τελικού σταδίου έχουν πολύ χαμηλότερα επίπεδα ασκορβικού οξέος σε σχέση  με τους υγιείς ενήλικες4,5.  Σημαντικό ρόλο στα χαμηλά αυτά επίπεδα  έχει το σημαντικό ποσό της απώλειας ασκορβικού οξέος κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της αιμοκάθαρσης και η δίαιτα στην οποία υποβάλλονται οι ασθενείς.  Επομένως οι ασθενείς υπό αιμοκάθαρση εμφανίζουν έλλειμμα στην πιο απαραίτητη ίσως βιταμίνη για τον ανθρώπινο οργανισμό.  Η χρήση συμπληρωμάτων ασκορβικού οξέος από το στόμα δεν προτείνεται γιατί το ασκορβικό οξύ δεν απορροφάται ολοκληρωτικά, η απορρόφηση του επηρεάζεται από τις διαιτητικές συνήθειες του ασθενούς, με αποτέλεσμα η από του στόματος δόση να είναι υπό συζήτηση.  Ήδη από το 2002 έχει αρχίσει η συζήτηση για το ποσοστό απώλειας ασκορβικού οξέος κατά τη διαδικασία της διάχυσης και της διήθησης στην συνεδρία αιμοκάθαρσης και προτάθηκε η αναπλήρωση των απωλειών μέσω του διαλύματος αιμοκάθαρσης4.  Η χρήση διαλύματος αιμοκάθαρσης εμπλουτισμένου με ασκορβικό οξύ έχει δοκιμασθεί, σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία από το 20056.  Πρόκειται για ένα ασφαλή τρόπο διατήρησης σταθερών επιπέδων ασκορβικού οξέος στους αιμοκαθαιρόμενους ασθενείς χωρίς τα σκαμπανεβάσματα που προκαλεί η ενδοφλέβια χορήγηση του.  Με τη χρήση του οι δείκτες του οξειδωτικού στρές βελτιώνονται ενώ και κλινικοεργαστηριακοί παράμετροι των ασθενών (αιματοκρίτης) βελτιώνονται.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Griveas I, Visvardis G, Sakellariou G,et al. Biocompatibility study based on differential sequestration kinetics of CD14+CD16+ blood monocyte subsets with different dialyzers. Ren Fail. 2006;28(6):493-9.
 2. Hassan, M.Q.; Hussain, S.A.; Zaki, M.A.; Alsharif,N.Z.; Stohs, S.J. Prospective effects of antioxidants against uraemia-induced lipid peroxidation and glutathione depletion in humans. Pharmacol. Toxicol. 1995, 77 (6), 407–411.
 3. Tarng, D.C.; Wei, Y.H.; Huang, T.P.; Kuo, B.I.; Yang, W.C. Intravenous ascorbic acid as an adjuvant therapy for recombinant erythropoietin in hemodialysis patients with hyperferritinemia. Kidney Int. 1999, 55 (6), 2477–2486.
 4. Morena, M.; Cristol, J.P.; Bosc, J.Y.; et al. Convective and diffusive losses of vitamin C during haemodiafiltration sessions: a contributive factor to oxidative stress in haemodialysis patients. Nephrol. Dial. Transplant. 2002, 17 (3), 422–427.
 5. Mydlı´k, M.; Derzsiova, K.; Racz, O.; Sipulova, A.; Lovasova, E.; Petrovicova, J. A modified dialyzer with vitamin E and antioxidant defense parameters. Kidney Int. 2001, 78 (Suppl.), S144–S147.
 6. Xue-Feng Shi. Use of Ascorbate-Rich Dialysate to Attenuate Oxidative Stress in Maintenance Hemodialysis Patients.  Renal Failure, 27:213–219, 2005.

κέντρο
αιμοκάθαρσης
στην Ανατολική Αττική

 • Εύκολη πρόσβαση

 • Υπόγειο PARKING  13 θέσεων

 • Άρτια λειτουργία της μονάδας με ελαχιστοποίηση των διαδρομών και η άριστη σχέση μεταξύ των επιμέρους χώρων της.

 • Η δημιουργία ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος για την άνετη πολύωρη παραμονή των ασθενών και των συνοδών .

 • Η σαφής οριοθέτηση των χώρων θεραπείας από τους υπόλοιπους χώρους της μονάδας και η διασφάλιση κατά το δυνατόν ενός αισθήματος ιδιωτικότητας στους ασθενείς.

 • Διαμόρφωση των χώρων με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διαμερισματοποίηση των εργασιών και να εξασφαλίζεται όπου είναι επιθυμητό η απομόνωση για τον περιορισμό διασποράς λοιμώξεων.

Mονάδα Αιμοκάθαρσης
στο Κορωπί

H Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Polyξenia Renal  υποδέχεται και  φροντίζει ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο τελικού σταδίου υπό αιμοκάθαρση.  Η προνομιακή της θέση επί της κεντρικής οδού του Κορωπίου, σε απόσταση μικρότερη του ενός χιλιομέτρου από το Δημαρχείο του Δήμου Κρωπίας, πολύ κοντά στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας «Ελευθέριος Βενιζέλος» και στη θάλασσα,  της δίνει τη δυνατότητα να στηρίζει τον πληθυσμό που έχει ανάγκη νεφρολογικής φροντίδας  στον ευρύτερο χώρο της Ανατολικής Αττικής.

Σε ένα χώρο φιλόξενο, «φωτεινό», λειτουργικό από τη μία,  πρωτότυπο, καινοτόμο, και «οικογενειακό» από την άλλη, το έμπειρο και ταυτόχρονα «φρέσκο» ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν  προσφέρει απλά υπηρεσίες αιμοκάθαρσης αλλά  βοηθάει τους ασθενείς «να ζουν φυσιολογικά» με τη νεφρική νόσο.

Όλοι οι συντελεστές, το προσωπικό, ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό δραστηριοποιούνται στο χώρο της αιμοκάθαρσης επί σειρά ετών και με την εξειδικευμένη γνώση που έχει αποκτηθεί προσφέρουν ολοκληρωμένες και ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσο.

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, πρωτότυπα υλικά και μέσα αρίστης ποιότητας, με καινοτόμους μεθόδους λειτουργίας, βοήθεια των ασθενών 24ώρες το 24ώρο αλλά και ενεργό συμμετοχή των ιδίων στην θεραπευτική διαδικασία,  έννοιες όπως ασφάλεια, διαρκής ενημέρωση, χρήσιμα εργαλεία,  ολοκληρωμένη θεραπεία και ποιότητα ζωής  έχουν ουσιαστικό περιεχόμενο.

Κέντρο της προσοχής όλης της επαγγελματικής ομάδας φροντίδας είναι ο άνθρωπος.

Θέσεις Αιμοκάθαρσης

Εξασφάλιση ιδιωτικότητας

Βάρδιες Λειτουργίας

Πρωτοποριακή χρήση διαλυμάτων αιμοκάθαρσης με Βιταμίνη C

Αιμοκάθαρση σε εξειδικευμένο κέντρο

Η αιμοκάθαρση στη Μονάδα

Νεφρολόγοι-Νοσηλευτές/τριες Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης

Νεφρολόγοι-Νοσηλευτές/τριες  Μονάδας Χρόνιας Αιμοκάθαρσης Βασικοί πυλώνες της φροντίδας των ασθενών σε μία μονάδα αιμοκάθαρσης είναι οι Νεφρολόγοι και οι Νοσηλευτές/τριες.  Συγκροτούν μαζί τον πυρήνα της ομάδας φροντίδας των ασθενών στη μονάδα και πολλές φορές εκτός αυτής. Νεφρολόγοι: Φροντίδα ασθενών στο Κέντρο αιμοκάθαρσης Τι είναι ο νεφρολόγος; O  νεφρολόγος είναι ο ιατρός που ειδικεύεται στη μελέτη των νεφρών και των ασθενειών και καταστάσεων που μπορούν να επηρεάσουν...

Διαβάστε Περισσότερα

Mονάδα Αιμοκάθαρσης στην Ανατολική Αττική

Mονάδα Αιμοκάθαρσης στην Ανατολική Αττική Στην κορυφή των προβλημάτων που αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα διαχρονικά ήταν οι επιδημίες.  Τα τελευταία 100 ζήσαμε αρκετές θανατηφόρες επιδημίες: Το 1918 η ισπανική γρίπη η οποία προσέβαλε 500 εκατομμύρια ανθρώπους και έχασαν τη ζωή τους 50 εκατομμύρια παγκοσμίως. Το 1968 η γρίπη του Χόνγκ Κόνγκ κατά την οποία έχασαν την ζωή τους 1 εκατομμύριο άνθρωποι. Από το 1981 έως σήμερα έχουμε το HIV/AIDS. Οι πρώτες περιπτώσεις του HIV/AIDS...

Διαβάστε Περισσότερα

H φροντίδα της αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (fistula, AVF)

H φροντίδα της αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης (fistula, AVF) Τι είναι η AVF; Η AVF  είναι ένας τύπος αγγειακής προσπέλασης, ο πιο συνηθισμένος, απαραίτητος για τη διαδικασία της  αιμοκάθαρσης. Πρόκειται για μία σύνδεση μεταξύ μιας αρτηρίας και μιας φλέβας σε κάποιο σημείο του χεριού συνήθως, που δημιουργεί μια έτοιμη πηγή με ταχεία ροή αίματος. Βρίσκεται κάτω από το δέρμα και χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης για πρόσβαση στην κυκλοφορία του αίματος. Οι AVF...

Διαβάστε Περισσότερα

H Θεραπεία μου είναι επαρκής;

H Θεραπεία μου είναι επαρκής? Κάνω σωστή αιμοκάθαρση?   Τα υγιή νεφρά λειτουργούν 24 ώρες την ημέρα, επτά ημέρες την εβδομάδα. Όταν τα νεφρά σταματούν να λειτουργούν, η αιμοκάθαρση κάνει αυτή τη δουλειά, αλλά κάνει μόνο ένα μέρος της. Είναι δυνατόν να ζήσετε για πολλά έτη μία ήρεμη  ζωή κάνοντας όμως σωστή και επαρκήςι αιμοκάθαρση τρεις φορές την εβδομάδα. Στο κέντρο μας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας των σύγχρονων μηχανημάτων αιμοκάθαρσης που διαθέτουμε  είμαστε σε...

Διαβάστε Περισσότερα

Προετοιμασία για αιμοκάθαρση

Τι είναι η αιμοκάθαρση;

Τι είναι η αιμοκάθαρση ; Τι είναι η αιμοκάθαρση; Η αιμοκάθαρση είναι μια θεραπεία που απομακρύνει τα «απόβλητα του οργανισμού» (γνωστά και ως ουραιμικές τοξίνες ) και το περίσσεμα  υγρών  από τον οργανισμό όταν τα νεφρά δεν μπορούν να το κάνουν.  Όποιος έχει Χρόνια Νεφρική Νόσο (ΧΝΝ) , θα χρειαστεί αιμοκάθαρση; Στα αρχικά στάδια της ΧΝΝ, δεν χρειάζεται αιμοκάθαρση....

Διαβάστε Περισσότερα

Προετοιμασία για αιμοκάθαρση

Η πρώτη σας ημέρα στην αιμοκάθαρση στο κέντρο μας Είναι καλό να συμμετέχετε σε ένα πρόγραμμα «προετοιμασίας» όταν είναι ώρα για αιμοκάθαρση, είτε είναι η πρώτη σας ημέρα θεραπείας είτε η 50ή σας. Έχουμε βρει 10 τρόπους για να σας βοηθήσουμε να προετοιμάζεστε και να διατηρήσετε την ποιότητα ζωής σας κατά την αιμοκάθαρση.  Άλλα εργαλεία σας ταιριάζουν περισσότερο και...

Διαβάστε Περισσότερα

Λίγα λόγια για την Αιμοκάθαρση

Η πρώτη σας ημέρα στην αιμοκάθαρση στο κέντρο μας Ιωάννης Γ. Γριβέας, MD,PhD Νεφρολόγος   Πως γίνεται; Η αιμοκάθαρση (ΑΜΚ) με τεχνητό νεφρό γίνεται με τη βοήθεια ενός ειδικού φίλτρου, μέσω του οποίου γίνεται ο καθαρισμός του αίματος από τα συσσωρευθέντα άχρηστα προιόντα του μεταβολισμού. Τα άχρηστα αυτά προιόντα και οι τοξίνες διηθούνται μέσω μίας ημιδιαπερατής...

Διαβάστε Περισσότερα

Η πρώτη σας ημέρα στην αιμοκάθαρση στο κέντρο μας

Η πρώτη σας ημέρα στην αιμοκάθαρση στο κέντρο μας Ανακαλύπτοντας ότι θα χρειαστείτε μια σωτήρια θεραπεία, όπως η αιμοκάθαρση μπορεί να είναι σοκαριστικό στην αρχή. Είναι φυσικό να είστε λίγο νευρικοί ή και ανήσυχοι. Η πρώτη ημέρα της αιμοκάθαρσης, θα σημαίνει για εσάς ότι θα μεταβείτε σε ένα νέο μέρος για αρκετές ώρες, θα συναντήσετε τη νέα ομάδα υγειονομικής...

Διαβάστε Περισσότερα

Tα Συναισθήματά μας και η Xρόνια Νεφρική Νόσος

Tα Συναισθήματά μας και η Xρόνια Νεφρική Νόσος (XNN) Ιωάννης Γ. Γριβέας, MD, PhD Όταν οι ασθενείς αναζητούν ιατρική φροντίδα για τη ΧΝΝ, θέλουν ανακούφιση από τη σωματική ανησυχία που η νόσος τους προκαλεί. Η φροντίδα της ψυχικής  υγείας είναι εξίσου σημαντική με τη φροντίδα της σωματικής.  Η αναγνώριση συναισθημάτων που είναι κοινά σε άλλους ασθενείς με ΧΝΝ μπορεί...

Διαβάστε Περισσότερα
{

βοηθήστε τον εαυτό σας, ενημερωθείτε και αποκτήστε όλες τις γνώσεις γύρω από την λειτουργία των νεφρών!

Οδυσ. Ανδρούτσου 8

(είσοδος Polyxenia-renal)

Βασ. Κωνσταντίνου 61

Εγγραφή στο newsletter

10 + 6 =