Διάγνωση - Συμπτώματα Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

μιά συλλογή ιδιαίτερα διαφωτιστικών άρθρων !

Ζώντας με την Χρόνια Νεφρική Νόσο

συμβουλές και ιατρικές οδηγίες

Τα βασικά της Χρόνιας Νεφρικής Νόσου

σύντομη και άμεση πληροφόρηση για την ΧΝΝ

Ποιότητα ζωής σε ασθενείς με
Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια

(διάρκεια 5:48)

Παθοφυσιολογία της
Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας

(διάρκεια 6:34)

Εργαστηριακή Διερεύνηση
Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας

(διάρκεια 7:49)

κέντρο
αιμοκάθαρσης
στην Ανατολική Αττική

  • Εύκολη πρόσβαση

  • Υπόγειο PARKING  13 θέσεων

  • Άρτια λειτουργία της μονάδας με ελαχιστοποίηση των διαδρομών και η άριστη σχέση μεταξύ των επιμέρους χώρων της.

  • Η δημιουργία ενός ευχάριστου και φιλικού περιβάλλοντος για την άνετη πολύωρη παραμονή των ασθενών και των συνοδών .

  • Η σαφής οριοθέτηση των χώρων θεραπείας από τους υπόλοιπους χώρους της μονάδας και η διασφάλιση κατά το δυνατόν ενός αισθήματος ιδιωτικότητας στους ασθενείς.

  • Διαμόρφωση των χώρων με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η διαμερισματοποίηση των εργασιών και να εξασφαλίζεται όπου είναι επιθυμητό η απομόνωση για τον περιορισμό διασποράς λοιμώξεων.