Στις 8-10 Οκτωβρίου 2021 διενεργήθηκε το 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης υβριδικά. Παρουσιάστηκαν όλα τα νέα δεδομένα στο τομέα της Αφαίρεσης με ιδιαίτερη στόχευση στο θέμα της πανδημίας από τον Covid-19. Η συμμετοχή ήταν μεγάλη τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου διενεργήθηκαν αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Νέος Πρόεδρος εκλέχθηκε ο κ Ιωάννης Γριβέας που μαζί με το νέο ΔΣ δεσμεύτηκαν να ανοίξουν τους ορίζοντες της εταιρείας και νατην οδηγήσουν στη νέα εποχή εξελίξεων.

ΕΕΑ Ελληνική Εταιρεία Αιμαφαίρεσης. Η επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Εταιρείας Αιμαφαίρεσης. Μάθετε τα νέα και τις δράσεις της ΕΕΑ. www.hha.com.gr